Regulamin konkursu „Dzień Kobiet”

REGULAMIN KONKURSU DZIEŃ KOBIET


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zdefiniuj swój cel”.

2. Organizatorem Konkursu jest FHFC Sp. z o.o. Sp. k., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator w kooperacji z markami MIAMIKO Jakub Rawek, Aleksandra Dębska s.c., Natura Cold Press sp. z o. o., Rodzinna Palarnia Coffee and Sons Daniel Ćwikła, Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. S.K., Tuta s.c. Justyna Worwa Grzegorz Słomczyński, Life Improve Łukasz Gąsiński.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na Instagramie Marki ntfy.pl oraz Facebookowym fanpage’u Marki ntfy.pl w dniach 8 marca (od godz. 9:00) do 18 marca 2020 roku (do godziny 23:59).


§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b) osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

c) nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać aktywne konto na portalu Instagram i/lub Facebook.

c) osoba biorąca udział w Konkursie musi odpowiedzieć w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku bądź/i Instagramie Marki ntfy.pl na pytanie: Masz wolny wiosenny weekend – co robisz i dlaczego?. Uczestnik musi także oznaczyć w komentarzu osobę, z którą chciałaby ten plan zrealizować.

d) osoba biorąca udział w Konkursie musi obserwować w kanale Facebook i Instagram Markę Organizatora oraz Marki zaproszone do kooperacji przez Organizatora.


§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są 3 pakiety, w których skład wchodzą:

● pakiet relaks – trzydniowy pobyt dla dwóch osób w Rezydencji Niedźwiedzia w Poroninie, dwa podwójne zestawy kawowe od Marki Coffee and Sons, dwie ośmiodniowe diety od Marki ntfy.pl,
● pakiet uroda – dwa trzydniowe detoksy od Marki Natura Cold Press, dwie ośmiodniowe diety od Marki ntfy.pl, dwa zestawy kosmetyków od Marki BodyBoom,
● pakiet aktywność – dwa zestawy powder collection od Marki Cosmic Pantry, dwie ośmiodniowe diety od ntfy.pl, 2x treningi personalne 2x konsultacje online i 2x indywidualne plany treningowe od Mr.Fit trenera personalnego Łukasza Gąsińskiego.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są trzej Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania Konkursu odpowiedzą w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na Facebooku bądź/i Instagramie Marki Organizatora na pytanie: Masz wolny wiosenny weekend – co robisz i dlaczego? A także oznaczą w treści odpowiedzi osobę, z którą chcieliby ten plan zrealizować. Uczestnik musi obserwować w kanale Facebook i Instagram Markę Organizatora oraz Marki zaproszone do kooperacji przez Organizatora.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Trzech uczestników wyłonionych przez Komisję konkursową, zwanych dalej Laureatami,  zostanie powiadomionych o wygranej poprzez serwis Instagram bądź/i Facebook w ciągu 3  dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

5. Oznaczone przez Laureatów osoby w treści odpowiedzi konkursowej otrzymają takie same nagrody, jak Laureaci konkursu. W pakiecie “Relaks”, gdzie jedną z nagród jest trzydniowy pobyt dla dwóch osób w Rezydencji Niedźwiedzia, nagroda jest równocześnie przewidziana dla Laureata konkursu oraz osoby przez niego oznaczonej w treści komentarza konkursowego. Ze wskazanymi przez Laureatów osobami Organizator skontaktuje się w ciągu 3  dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

6. Nagroda w postaci cateringu zostanie zrealizowana dla Laureatów Konkursu na koszt firmy FHFC Sp. z o.o. Sp. k., na adres wskazany przez Laureatów na terenie Polski w miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Toruń, Bydgoszcz w ciągu 7  dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. Nagrody w postaci 3 dniowego pobytu dla dwóch osób w Rezydencji Niedźwiedzia, 2 podwójnych zestawów kawowych od Marki Coffee and Sons, 2 trzydniowych detoksów sokowych od Marki Natura Cold Press, 2 zestawów kosmetycznych od Marki BodyBoom, 2 treningów personalnych, 2 konsultacji online, 2 indywidualnych planów treningowych, zostaną przesłane drogą elektroniczną oraz listowną w dniu dowolnie wybranym przez laureatów do dnia 31.04.2020.

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez FHFC Sp. z o.o. Sp. k..

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram i Facebook, ani z nim związany.


§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU ORAZ PRAWA DO ZDJĘĆ

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu do wysyłki nagrody, nr telefonu, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Odpowiedzi opublikowane przez uczestników konkursu mogą zostać wykorzystane przez spółkę FHFC Sp. z o.o. Sp. k.  do celów marketingowych.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.ntfy.pl.

Wykorzystujemy technologię ciastek, nie tylko z uwagi na skojarzenia kulinarne.

Polityka Cookies. Ok, lubię ciasteczka.