Regulamin Promocji „Black Friday – Happy Hours by Nice To Fit You”

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady promocji „Black Friday – Happy Hour by Nice To Fit You” (dalej jako „Promocja”).
 2. Organizatorem promocji jest NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą na ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901183, NIP: 7010485250, REGON 361567098 (dalej jako „NTFY”).
 3. Celem Promocji jest umożliwienie Klientom NTFY i nowym Klientom złożenie zamówienia na dietę w promocyjnej ofercie cenowej.
 4. Promocja obowiązuje 26 listopada r., w wybranej godzinie (dalej jako „Okres trwania Promocji”) i dotyczy wyłącznie Usług zamówionych i zrealizowanych w tym czasie. W celu uniknięcia wątpliwości, Promocji nie podlegają Usługi, których data realizacji jest późniejsza niż ostatni dzień Okresu trwania promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Promocji poprzez wprowadzenie zmian do niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia i zakończenia okresu Promocji bez podania przyczyny, w dowolnym momencie trwania Promocji.
 7. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin, zastosowanie ma regulamin główny NTFY, tj. Regulamin obowiązujący od 15 marca 2021 roku, dostępny pod adresem: https://ntfy.pl/regulamin.

ZASADY PROMOCJI:

 1. Promocja dotyczy dowolnej diety z oferty NTFY.
 2. Do udziału w Promocji uprawnieni są nowi i obecni klienci NTFY.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy.
 4. W dniu 26 listopada 2021 r. w wybranej przez Nice To Fit You godzinie, dostępna będzie promocja dotycząca wszystkich dostępnych pakietów. Ceny wszystkich pakietów (Basic 20, Plus 30, Super 35) będą wyrównane do poziomu pakietu Basic 20, dla wszystkich kaloryczności. Dla zobrazowania, Klient, który chce zamówić pakiet Super 35, w okresie promocji, w kaloryczności 2000 kcal, zapłaci cenę pakietu Basic 20.
 5. Informacje o mechanice promocji znajdują się na stronie akcji ntfy.pl/blackfriday
 6. Punkty do Skarbonki w trakcie promocji będą naliczały się zgodnie z wysokością zrealizowanego zamówienia, tj. zgodnie z cenami pakietu Basic 20.
Nie czekaj, zaplanuj dietę już dzisiaj!
NTFY.pl
Stwórz swoją dietę Zaloguj się
Wykorzystujemy technologię ciastek, nie tylko z uwagi na skojarzenia kulinarne.

Polityka Cookies. Ok, lubię ciasteczka.
4.8
Opinie konsumenckie Google