Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zaproś znajomych”.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem Nagród jest FHFC Sp. z o.o. Sp. k., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

3. Konkurs odbywa się w dniach 13 stycznia (od godz. 6:00) – 13 kwietnia 2020 roku (do godziny 23:59).


§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b) osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

c)  nie jest pracownikiem lub współpracownikiem FHFC Sp. z o.o. Sp. k.

d) nie jest członkiem rodziny pracownika lub współpracownika FHFC Sp. z o.o. Sp. k.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać aktywne konto klienta na stronie www.ntfy.pl.

c) osoba biorąca udział w Konkursie musi udostępnić swój indywidualny kod z programu lojalnościowego Zaproś przyjaciół jak największej liczbie osób. Kod uprawnia do 5% zniżki na zamówienie. Najwięcej punktów zdobywa osoba, której kod został wykorzystany przy zamówieniach obejmujących największą liczbę zrealizowanych zestawów w czasie trwania konkursu (13.01-13.04.2020).


§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są kolejno:

1 miejsce: iPhone 11 Pro Max o wartości 5700 zł
2 miejsce: Karta upominkowa do IKEA o wartości 999 zł
3 miejsce: Roczna karta unlimited do kin Cinema City o wartości 660 zł
4 miejsce: Karta podarunkowa do Media Expert o wartości 500 zł
5 miejsce: Express Essenza Mini o wartości 419 zł
6 miejsce: Słuchawki bezprzewodowe JBL E55BT o wartości 399 zł
7 miejsce: Karta podarunkowa do Zalando o wartości 350 zł
8 miejsce: Karta podarunkowa do Sephora o wartości 300 zł
9 miejsce: Karta podarunkowa na Allegro o wartości 250 zł
10 miejsce: Aparat Fujifilm Instax Mini 9 – o wartości 250 zł
11 miejsce: Punkty do skarbonki ntfy.pl o wartości 200 zł
12 miejsce: Punkty do skarbonki ntfy.pl o wartości 150 zł
13 miejsce: Punkty do skarbonki ntfy.pl o wartości 100 zł

2. Zdobywcami Nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania Konkursu zdobędą największą liczbę punktów wynikających z wykorzystania ich kodu przy zrealizowanych dostawach przez inne osoby. Laureaci zostaną ogłoszeni poprzez opublikowanie w social media NTFY rankingu 13 osób z największą liczbą punktów. Nagrody zostaną przydzielone na podstawie miejsca w rankingu.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość email na adres mailowy, na jaki zarejestrowane jest konto w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia trwania Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia Nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć w wiadomości email w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości, pod rygorem przepadnięcia prawa do Nagrody.

6. Otrzymana Nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy FHFC Sp. z o.o. Sp. k. na podany przez Uczestnika adres lub w panelu klienta (w przypadku punktów do skarbonki) w ciągu 5 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez którąkolwiek firmę związaną z Nagrodami, ani z nimi związany.


§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU ORAZ PRAWA DO ZDJĘĆ

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, na które zostało założone konto w systemie do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem Nagrody.

3. Imiona Laureatów Konkursu oraz zdobyta przez nich liczba punktów mogą zostać wykorzystane przez spółkę FHFC Sp. z o.o. Sp. k. do celów marketingowych.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.ntfy.pl.

Wykorzystujemy technologię ciastek, nie tylko z uwagi na skojarzenia kulinarne.

Polityka Cookies. Ok, lubię ciasteczka.