Sprawdź nasze
regulaminy

Obiad Shadow Shadow Path

Polityka prywatności obowiązująca przed 15 marca 2021 roku

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Administratorem danych osobowych jest FHFC Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą na ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa. NIP: 7010485250, KRS 0000722487, REGON 361567098, prowadząca serwis pod adresem: www.ntfy.pl.

W razie jakichkolwiek kwestii objętych Polityką Prywatności kontaktuj się z [email protected]

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

• Wypełniając formularze rejestracyjne zarówno na stronie internetowej jak i w aplikacji mobilnej przekazujesz nam swoje dane osobowe.
• Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z ich przetwarzaniem.
• Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics dotyczących tej usługi. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usług Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
• Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Google Ads tracking code, Facebook Pixel, LinkedIn Insights, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firm Google, Facebook i LinkedIn. W ramach ustawień plików cookies w swojej przeglądarce możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z tych technologii.
• Osadzamy na stronie nagrania wideo w serwisie YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
• Zapewniamy możliwość rejestracji i logowania za pomocą Facebooka.

Korzystanie z tej funkcji wiąże się z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych przetwarzanych i przekazywanych nam przez przez Facebook.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest FHFC Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą na ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa. NIP: 7010485250, KRS 0000722487, REGON 361567098, prowadząca serwis pod adresem: www.ntfy.pl.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Do przetwarzanych przez nas danych należą:
• Imię,
• Nazwisko
• Adres email,
• Nr telefonu,
• Adres zamieszkania,
• Adres IP.

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych
• prawo do sprostowania danych osobowych
• prawo do usunięcia danych osobowych
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
• prawo do przenoszenia danych
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś/-aś

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.
Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres [email protected]. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  1. Autopilot HQ Inc, z siedzibą w Kalifornii 140 2nd Street, San Francisco, California 94105
  2. Google LLC, z siedzibą w Kalifornii 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043
  3. Facebook Inc., z siedzibą w Kalifornii 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
  4. Linkedin Corp, z siedzibą w Kalifornii 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, California 94085
  5. OVH Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
  6. Callpage Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków
  7. Zendesk Inc. z siedzibą w Kalifornii 1019 Market St, San Francisco, California 94103
  8. Quantcast Corp, z siedzibą w Kalifornii 795 Folsom Street, San Francisco, California 94107
  9. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, Poznań 60-166

Dodatkowo udostępniamy Twoje dane na każde żądanie organów publicznych walczącymi jak np. Policja, UODO czy organy walczące z nadużyciami i oszustwami oraz podmiotom spedycyjnym i kurierskim celem realizacji dostawy usługi do klienta.

Cele i czynności przetwarzania

Dane przekazane nam podczas rejestracji wykorzystywane są przede wszystkim w celu realizacji usługi oraz w celu kontaktu i automatyzacji procesu komunikacji. Masz prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Twoich danych osobowych w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (rt.. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera umieszczonego na stronie.
Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Dane przetwarzane są w ramach systemu Autopilot i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Autopilot.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Okres przechowywania danych

Informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia zgody.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie tych plików może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Rodzaje wykorzystywanych cookies

• sesyjne, rozumiane jako pliki tymczasowe które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika strony aż do czasu jej opuszczenia lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
• stałe, rozumiane jako pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia lub przez okres ustalony w parametrach pliku,
• własne, rozumiane jako plik przechowywany na urządzeniu końcowym przez właściciela odwiedzanej strony internetowej,
• zewnętrzne, rozumiane jako pliki przechowywane w urządzeniu końcowym i zamieszczone przez dostawcę komponentów wywoływanych przez właściciela witryny,
• niezbędne, rozumiane jako pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika bez których witryna lub jej komponenty nie będą mogły być wykorzystywane przez użytkownika,
• biznesowe, rozumiane jako pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, umożliwiające poprawne działanie witryny których usunięcie nie uniemożliwi korzystania ze strony ale może ograniczyć niektóre jej funkcjonalności, w tej grupie znajdują się m.in. cookies reklamowe.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Jak wyłączyć Cookies?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies podawany jest przez każdego dostawcę przeglądarek:
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera:
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph5042

Pamiętaj jednak, że wyłączenie tych plików może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC . W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usług Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Google Ads tracking code, Facebook Pixel, LinedIn Insights, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google, Facebook oraz LinkedIn. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Google Ads tracking code, Pixela Facebooka, LinkekdIn Insights, czy nie.

Media społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin.
Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Aplikacja mobilna

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników także w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji, korzystania i analizy behawioralnej w aplikacji mobilnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Za pomocą aplikacji mobilnych Użytkownik może m.in. samodzielnie zarządzać swoim profilem w serwisie oraz programem swojej diety. Administrator informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne aplikacja mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, jakie są dostępne poprzez Serwis.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Podczas przesyłania do nas informacji przez formularz kontaktowy również w logach zostanie zapisany Twój adres e-mail. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Remarketing

Wykorzystujemy pliki cookies aby móc Tobie wyświetlać reklamy w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn) oraz sieci reklamowej Google, których treść bezpośrednio odnosi się do stron internetowych jakie u nas odwiedziłeś. Do kierowania takich reklam wykorzystujemy piksele Facebook, LinkedIn i Google.

Profilowanie ze skutkami prawnymi

Nie prowadzimy profilowania automatycznego ze skutkami prawnymi. Prowadzimy jednak działania automatycznego profilowania w postaci segmentacji naszych klientów względem ich aktywności na stronie, interakcji z treściami oraz nadesłanych przez nich zapytań.

Jak przekazujemy dane osobowe poza EOG?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwanym „EOG”), ponieważ korzystamy z aplikacji z serwerami zlokalizowanymi poza EOG.

Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i organizacyjne, aby móc przenosić Twoje dane osobowe do krajów poza EOG poprzez:
• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
• w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Dane jakie mogą zostać przekazane poza EOG to:
• Imię,
• Nazwisko
• Adres email,
• Nr telefonu,
• Miasto,
• Adres IP.

path

Kalkulator kalorii

1500, 2000, 2500 czy więcej? Jaka ilość kalorii będzie dla Ciebie odpowiednia? Uzupełnij pola i poznaj swoje potrzeby oraz swojego organizmu.

Jaki jest Twój cel
Ile masz wzrostu i ile ważysz?
Ile masz lat a ile ćwiczysz?
Twoja płeć?

Twoje zapotrzebowanie kaloryczne to: